Polarbröd bygger hållbart för framtiden

Förra året brann Polarbröds bageri i Älvsbyn ner till grunden. Händelsen var en förlust för hela samhället, men branden gav dem också möjligheten att bygga upp en helt ny anläggning med modern produktion och hållbarhet i alla led. Tillsammans har de startat projekt kopplat till framtidsområdet Creaternity vid Luleå tekniska universitet som fokuserar på cirkulär och hållbar industriell excellens, finansierat inom det nationella programmet Produktion2030. Det nya bageriet kommer att vara energisnålt och bygger framtidens hållbara livsmedelssystem. Lyssna till forskarna bakom Creaternity och koncernchefen för Polarbröd, Karin Bodin, när de berättar om samarbetet och vad som hänt efter branden.