Menscykelns betydelse för kvinnors träning och prestation

Den mesta prestationsforskning som hittills genomförts har gjorts på män. Men vilken effekt har hormoner, menscykel och p-piller på kvinnors träning och prestation? Angelica Lindén Hirschberg, överläkare och professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska Institutet, presenterar vad vi vet idag och berättar om Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) nya forskningssatsning på kvinnors fysiska presentationsförmåga. Luleå tekniska universitets adjungerade professor i fysioterapi, H-C Holmberg, tillika forsknings- och utvecklingschef på SOK, medverkar också och berättar om forskning på kvinnor och män inom längdskidåkning med inriktning mot prestation och jämförelse mellan överkropp och ben.