Tillämpad AI, civilingenjörsutbildning på Luleå tekniska universitet

Artificiell intelligens kombinerar datavetenskap, neurovetenskap och kunskap om hur hjärnan fungerar. På det här programmet lär du dig utveckla självlärande intelligenta system för att lösa verkliga problem. Du får grundläggande kunskaper inom bland annat robotik, neurala nätverk och maskininlärning.

Läs mer: ltu.se/tillampadai