Förnybart bränsle, miljövänlig processindustri och hållbar gruvdrift – vilken utbildningsväg?

Miljöfrågor och hållbar resursanvändning för ett klimatsmart samhälle utefter människor och industrins behov. Vad är vägen framåt, hur gör vi och vilket är nästa steg? Ta del av mer information om våra utbildningar med fokus på just det – civilingenjör naturresursteknik och civilingenjör hållbar process- och kemiteknik, högskoleingenjör underhållsteknik.

Digitalt Öppet hus – 15-19 mars 2021