Installationsföreläsning Agatino Rizzo

Covid-19 har snabbat på de befintliga konflikterna vad gäller användning av landytor och resurser i världens små och stora städer. Agatino Rizzo, ny professor i arkitektur, berättar om hur vi fortfarande planerar och bygger på samma sätt som vi har gjort de senaste 50 åren.