LHF-Barometern – våren 2020

Niklas Turner Olovzon, styrelseledamot i Luleå Hockey samt VD för Passionlab, presenterar föreningens medlemsbarometer som genomfördes våren 2020.

LHF-barometern som PDF:
https://cdn.ramses.nu/files/lhf1_lhf/PDF/LHFbarometern-2020.pdf