Tvåspråkiga förskolor – Kimmo Söderfalk

Gör enkäten här: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8c992de66301
Läs mer om projektet: www.lulea.se/tvasprakigaforskolor