Ny sträckning av E10 vid Kiruna nya centrum, etapp 2 (flygvy) | Trafikverket

Film med flygperspektiv som visar den cirka 2 kilometer långa sträckan av ny E10 som planeras mellan Kurravaaravägen och befintlig E10 söder om Tuolluvaara (etapp 2).
Mer information på Trafikverkets webbplats. http://www.trafikverket.se/kiruna