Innovationsplattform Kiruna Niklas Sirén

Att arbeta med innovation och att hitta nya lösningar i en stad och kommun blir allt viktigare. Innovation och samverkan är något som hör ihop, och …