Häftig exteriör åkning över det framtida nya badhuset!

Kirunas nya badhus får en central placering i den nya stadskärnan och ska vara en attraktiv mötesplats som lockar till motion, nöje, rekreation och simsport.