DU kan göra skillnad

Mer info och registrering på www.kirunaif.se.