Återupprätta sjukvården i Kiruna!

Sjukvården i Kiruna ska återupprättas och de äldre i Kiruna ska prioriteras högre.