Allt är inte som vanligt

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.