Marknaden och kyrkan. Kyrkan och marknaden / The Market and the Church. The Church and the Market

Kyrkan har haft en central roll i marknaden, sedan den första kyrkan uppfördes i Jokkmokk 1607, ett kungligt beslut. Hur hänger marknaden och kyrkan ihop?