Mässofáhtsa Jåhkåmåhke márnánin / Marknadsvantar / Fancy Mittens at Jokkmokk´s Market

Till markanden skulle även händerna prydas. Erika Nordvall Falck, författare och etnolog, som länge intresserat sig för vackra vantar, och även tagit fram …