NORDIC HILLBILLIES – Hembränt

Leif och Billy träffar den lokala sprit-leverantören Jimmy för att göra affärer. På hemvägen, med de olagliga varorna i bagagen, händer det som inte får hända.