Kortfilm gällande tekniska nämndens möte den 15 september.

Vid tekniska nämndens möte den 15 september fick man bland annat veta att teknikförvaltningen haft en tuff sommar på grund av besökstrycket. Dessutom fick man veta att det förväntades årsunderskott för förvaltningen pekar på en halvering, och att en stor del av detta är pandemirelaterat.
Dessutom bestämde man att snöröjningen 2022-2023 på prov kan få starta vid tre centimeter snödjup istället för sju centimeter.
Nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg, berättar mer i denna kortfilm.