Förbättring av fastighetsgränser på Gotland – DiSa – Digital samhällsbyggnad

I Region Gotlands stora digitaliseringsprojekt DiSa, Digital samhällsbyggnad, handlar en del om att kontrollera och förbättra kvaliteten på alla fastighetsgränser inom detaljplanelagt område på Gotland. Mätningsingenjörerna Markus och Elina berättar om arbetet och hur det gått till.

Mer information om DiSa-projektet hittar du på gotland.se/disa