Föreläsning "Tips från en autist"

Den här föreläsningen anordnades av Anhörigstödet på Hälsofrämjande enheten, Socialförvaltningen. Jonas Wik har diagnosen Autism och ger i sin föreläsning tips på hur du som lever nära någon med en autismdiagnos kan tänka kring bemötande, krav och förväntningar.