Andreas Nordblom och Meit Fohlin

Ett samtal om film. Filmproducenten Andreas Nordblom möter Meit Fohlin från socialdemokraterna i ett samtal om livet, döden och kärleken. Hur viktig konsten kan vara när något inträffar som ställer allt på sin spets. En del i Kulturenhetens serie Politikerfika.

Fotnot: Andreas har precis i dagarna genomgått en lyckad operation, vilar nu upp sig och funderar redan på nya filmidéer.