Digital äldreomsorg – så jobbar vi på Gotland (version med undertext som SRT-fil)

Äldreomsorgen är under förändring. Tack vare digital teknik kan vi underlätta arbetet och lägga mer tid och fokus på det viktiga mötet människor emellan.
I ett EU-projekt arbetar Region Gotland tillsammans med privata utförare för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare och hitta nya sätt att jobba på. Läs mer här:
https://gotland.se/digital%C3%A4ldreomsorg