Tips: Att Kommunicera med person med demenssjukdom

Att kommunicera med en person med demenssjukdom kräver tålamod och
förståelse, men viktigast av allt ‐ att du är en god lyssnare!

Referenser:
Kihlgren, M. (1999) Tillit, autonomi och gemenskap – grundstenar för ett positivt möte inom äldrevården FoU 56, Vårdförbundet: Stockholm

Lindholm C (2010) När orden fattas oss – om demens, språk och kommunikation Liber: Stockholm

http://www.alz.org/national/documents/brochure_communication.pdf