Tio tips för att förebygga demens

Visste du att vissa levnadsvanor har en stor inverkan på våra kognitiva funktioner och till och med kan ge ett visst skydd mot demenssjukdom? Även om sjukdomen inte helt kan förebyggas kan insjuknandet skjutas på framtiden.

Manus inhämtat från hjarnfonden.se