Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Socialnämnden på Region Gotland har antagit beslutet att ändra målgruppen till dagverksamheter för personer med demenssjukdom. Ändringen innebär att även personer med lindrig kognitiv svikt där den underliggande orsaken bedöms vara början på en demenssjukdom ska ha möjlighet att delta i våra dagverksamheter.

Dagverksamheternas innehåll och aktiviteter främjar deltagarnas fysiska, psykiska och kognitiva förmågor och insatsen bidrar till att förbättra livskvaliteten och funktionsförmågan för personer som deltar jämfört med de som inte gör det.

Om du själv eller en anhörig är mer intresserad kan du/ni ansöka om insatsen hos biståndshandläggare på Handläggarenheten. Har ni frågor om våra dagverksamheter är ni också välkomna att kontakta oss på Astuens dagverksamhet i Hemse respektive Violens dagverksamhet i Visby.

Läs mer på: gotland.se/dagverksamheter