Våld i nära relationer – Language Russian

Regiondirektören, polisen, socialtjänsten, sjukvården, åklagare, Gotlandshem och skolan berättar om arbetet mot våld och om det stöd du kan få som utsätts för eller utövar våld.