Livesändning 20 maj 2021

Region Gotland håller en livesändning för att ge en samlad lägesbild kring bland annat smittspridning, vaccination, läget inom skola, vård, omsorg samt resande och läget i besöksnäringen inför sommaren.