Fysisk aktivitet som medicin vid diabetes typ II

Leg. Sjukgymnast Niclas Kahlbom berättar vad, hur och varför du ska vara fysik aktiv om du har Diabetes typ II.