Region Gotland Regionfullmäktige 26 april

Presidiet är på plats i Ljusgården. Övriga ledamöter och ersättare deltar via Zoom-möte.