Gudstjänst från Visby domkyrka, fjärde söndagen i påsktiden