Gudstjänst från Terra Nova kyrkan, tredje söndagen i påsktiden