Huvudskyddsombud om att hålla i rutinerna med skyddsutrustning