Gudstjänst från Visborgskyrkan, andra söndagen i påsktiden

Direktsänd gudstjänst från Visborgskyrkan den 11/4