Livesändning 23 mars 2021

Region Gotland håller under tisdagen, den 23 mars, en livesändning på gotland.se och på regionens YouTube-kanal. Syftet är att ge en samlad lägesbild kring smittspridning, vaccination, läget inom skola, vård, omsorg samt läget inom Region Gotland i stort.

Livesändningen startar 15:00. Den teckenspråktolkas och textas live. Sändningen finns även kvar och går att se i efterhand. Programmet väntas pågå i ungefär 45 minuter och avslutas med att media erbjuds ställa frågor till de medverkande.

De medverkande är:

Maria Amér, smittskyddsläkare, Christine Senter, vaccinationssamordnare, Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Marica Gardell, socialdirektör, Torsten Flemming, utbildningsdirektör, Marcus Risberg, vd Destination Gotland, Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande och Peter Lindvall, regiondirektör (moderator)