Internationella kvinnodagen 8 mars 2021

Region Gotland är en arbetsgivare där jämställdhet är en självklarhet. Just idag vill vi lyfta alla våra kvinnor i organisationen. Här får ni möta några av dem.