Skapa din vardagsbalans

Hur gör jag för att få tiden att räcka till? Kommer du ihåg att planera in tid för återhämtning och att ha roligt? I filmen får du tips på hur du skapar balans mellan aktivitet och vila.

Den här filmen är skapad i samverkan mellan HSF och Hälsofrämjande enheten SOF på Region Gotland.