Hur mycket behöver jag röra på mig?

Hur mycket behöver jag röra på mig, vad säger rekommendationerna? I filmen får du ta del av de senaste råden kring rörelse och stillasittande. Kom ihåg att all rörelse räknas!

Den här filmen är skapad i samverkan mellan HSF och Hälsofrämjande enheten SOF på Region Gotland.