Trettondedags jul – Gudstjänst i Visborgkyrkan

Direktsänd Gudstjänst från Visborgskyrkan