Gilla läget på klintkusten – Klintkustleden

Välkommen ut i den gotländska naturen och vandra Klintkustleden, norr om Visby. Leden är i dagsläget 30 kilometer och framöver kommer den bli ännu längre. I dagläsget går den från Lummelunda, genom Stenkyrka, Hangvar och Hall socken.

Den kustnära leden är en av Sveriges vackraste leder och längs leden får du uppleva allt från fiskelägen till fornborgar och storslagen utsikt från de mäktiga klintarna. Det är lätt till medelsvår vandring och leden är märkt med orangea band eller brickor. Var försiktig i närheten av klintkanterna på grund av rasrisken. Leden binder ihop sex naturreservat och det finns grillplatser på ett flertal ställen.

https://www.destinationgotland.se/sv/gora-gotland/mikroaktiviteter/aktiv-naturalskare/gilla-laget-pa-klintkusten/