Anhörigstöd Gotland

Den här filmen riktar sig till dig som möter anhöriga i ditt dagliga arbete. All personal inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård har ett ansvar att tidigt uppmärksamma anhöriga, så att stöd kan erbjudas.

Hur ser rutinerna för att möta och uppmärksamma anhöriga på er arbetsplats?

Läs mer här: www.gotland.se/anhörigstöd