M/S Gotland kommer hem till Visby hamn

Destination Gotlands andra LNG -fartyg anlöper hemmahamn och sätts in i Gotlandstrafiken under maj 2020.