Nya förskolan Törnekvior håller på att ta sin form

Just ny byggs förskolan Törnekvior på A7-området i Visby med plats för 100 barn. Nyss blev det även klart vilka förskollärarna som fått rollen som särskilt ämnesansvariga på den nya förskolan.