Gotland MKG 1940 Idyll och allvar i svensk beredskap 1940

Med tillstånd 160208 av Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm Peter Nordström
Digitaliserad av Kenneth Broström 2006
Uppladdad på Youtube av Kenneth Broström 2016