Gotland MKG 1960-1961 FN tjänst i Gaza Bertil Lekström

Digitaliserad av Kenneth Broström 2006
Uppladdad på Youtube av Kenneth Broström 2016