Gotland MKG 2004 Gotlands Militärdistrikt överlämning till MDM dec 2004

Filmer producerade av : Putte Friberg, Thore Svensson, Alf Utas och Stefan Melin
Digitaliserade av Kenneth Broström 2006
Uppladdade på Youtube av Kenneth Broström 2016