Gotland MKG 1999 Resan till Gotska Sandön Må bättre proj 990526-28

Filmer producerade av : Putte Friberg, Thore Svensson, Alf Utas och Stefan Melin
Digitaliserade av Kenneth Broström 2006
Uppladdade på Youtube av Kenneth Broström 2016