Gotland MKG 1986 Försvar på Gotland ur Östnöje 860126

Digitaliserad av Kenneth Broström 2006
Uppladdad på Youtube av Kenneth Broström 2016