Gotland MKG 1983 Frivilliga försvarets dag Roma 1983

Digitaliserad av Kenneth Broström 2006
Uppladdad på Youtube av Kenneth Broström 2016