Gotland Lv2 1986 A7 Lv2 flyttning till Visborgsslätt 1986

Filmer producerade av : Putte Friberg, Thore Svensson, Alf Utas och Stefan Melin
Digitaliserade av Kenneth Broström 2006
Uppladdade på Youtube av Kenneth Broström 2016