Fjärilsutsläpp för den biologiska mångfalden

Att jobba med hållbarhet och biologisk mångfald ligger i Förskolan BarnCompaniets värdegrund. Här har barn i fyra års åldern fött upp fjärilar och följt deras stadierna från larv till puppa och sedan fjäril. Nu har dessa släppt ut i naturen i anslutning till förskolans växthus för att för att belysa vikten av insekterna.
🦋
– Vi valde att jobba med fjärilar eftersom vi tidigare jobbat med odling och allt hakar tag i varandra. Vi såg att barnen intresserade sig för insekter och fjärilar och ville därför jobba vidare på detta då vi utgår från de barnen intresserar sig för för, säger Jennifer Bergström ateljerista Barncompaniet.
🦋
I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till – barnens aktiviteter, ditt jobb, skolor, kulturevenemang, attraktiva hustomter, shopping och naturnära upplevelser. Det är det vi kallar #närhetsliv.