Johan Besöker Western Farm

Del VIII, sista avsnittet. Ur Företagsfrukost juni 2021.